Navigace

Obsah

Czech POINT                       

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

            Výpis z Katastru nemovitostí

             Výpis z Obchodního rejstříku

             Výpis z Živnostenského rejstříku

            Výpis z Rejstříku trestů

            Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

            Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

            Výpis z bodového hodnocení řidiče

            Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

            Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

            Výpis z insolvenčního rejstříku

            Autorizovaná konverze dokumentů

            Datové schránky

            CzechPOINT@office

            Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Výpisy jsou vydávány v úředních hodinách kanceláře Obecního úřadu Újezd,

 Újezd 54.

   Více informací o projektu:Czech POINT