Navigace

Obsah

Zpět

Nabídka volného bytu v Újezdě

K datu 1. 6. 2019 se v bytovém domě Újezd 55 uvolní byt č. 4 o velikosti 2+1 o výměře 52,65 m². Byt se nachází v 1. patře a náleží k němu sklepní koje.

 Byt je určen pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení a byl vybudován s využitím státní dotace z programu podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2009. Byty postavené s dotací podle programu podpory výstavby podporovaných bytů lze pronajmout:

1. Samostatně žijící osoba musí prokázat, že její průměrný čistý měsíční příjem    
    v období 12-ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy  nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy. (do 30.6.=22.128,- Kč, po 30.6.=23.913,- Kč)
2. Pokud budou užívat podporovaný byt další osoby, doloží osoba, s níž má být     
    uzavřena  nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za  období 12-ti  kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl:
  - 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost 
     se 2 členy,(do 30.6.=29.504,-Kč, po 30.6.=31.885,- Kč).
  - 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
     se 3 členy,(do 30.6.=35.405,- Kč po 30.6.=38.262,- Kč).
  - 1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
     se 4 členy,(do 30.6..=41.306,- Kč, po 30.6.=44.639,- Kč).
  - 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy,
      (do 30.6.=44.256,- Kč, po 30.6.=47.827,- Kč).
3. Průměrný čistý měsíční příjem bude porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za národní  hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem za
- minulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k podporovaném  bytu           uzavřena v období od 1. července do 31. prosince,
- předminulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k podporovanému bytu  uzavřena v období od 1. ledna do 30. června,

4. Nájemní smlouva bude uzavřena pouze s osobou, která k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt.

Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě  bydlet.

 

Na základě výše uvedeného vydává obecní úřad v Újezdě žádosti o výše uvedenou bytovou jednotku  od 1. 5. 2019 v úředních hodinách.

Vyplněné žádosti budou přijímány do 24.5.2019.

 

Vyvěšeno: 13. 5. 2019

Datum sejmutí: 27. 5. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět