Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Obec Újezd                                                                              

Újezd 54,  344 01 Domažlice 

 IČO: 00253839                 č.t.:  379 722 282            email: ujezdou@tiscali.cz

 

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

   Zadavatel Obec Újezd, č. p. 54, 344 01 Domažlice, zastoupen starostou obce Václavem Kalčíkem, oznamuje uchazečům, kteří předložili nabídky na akci: „ÚJEZD u Domažlic, obnova rybníku na poz. č. 3268 – zlepšení vodního režimu“, že byla vybrána nabídka společnosti M Build, Na Paškovce 2202, 397 01 Písek.

    

Současně tímto vyzíváme vybraného uchazeče k zahájení jednání směřující k uzavření příslušné smlouvy.

Ostatním uchazečům zadavatel děkuje za účast.

 

V Újezdě dne 2. 9. 2019.

                                                                                            Václav Kalčík

                                                                                             starosta obce

Vyvěšeno: 2. 9. 2019

Datum sejmutí: 18. 9. 2019

Zpět