Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Újezd

Obecní úřad Újezd, 344 01 Domažlice

P o z v á n k a

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd, které se koná:

v pátek 22. března 2019 od 19,30 hodin  

na obecním úřadě v Újezdě.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

4. Závěrečný účet a účetní závěrka 2018

5. Převod pozemku

6. Různé – žádosti, obecní záležitosti

7. Usnesení

                                                                                                     Václav K a l č í k

                                                                                                        starosta obce

Vyvěšeno: 13. 3. 2019

Datum sejmutí: 23. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět