Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Újezd

Obecní úřad Újezd, 344 01 Domažlice

P o z v á n k a

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd, které se koná:

v úterý 13. srpna 2019 od 19,30 hodin  

na obecním úřadě v Újezdě.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Územní plán obce Újezd

4. Různé – žádosti, obecní záležitosti

5. Usnesení

 

                                                                                                  Václav K a l č í k

                                                                                                     starosta obce

 

Vyvěšeno: 5. 8. 2019

Datum sejmutí: 14. 8. 2019

Zpět