Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Újezd

Obecní úřad Újezd, 344 01 Domažlice

P o z v á n k a

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd, které se koná:

v pátek 24. ledna 2020 od 19,30 hodin  

na obecním úřadě v Újezdě.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení

3. Odpověď na žádost o náhradu škody

4. Dotační programy Plzeňského kraje

5. Posouzení zákonnosti OZV

6. Víceúčelové hřiště-nabídky povrchu

7. Různé – žádosti, obecní záležitosti

8. Usnesení

 

                                                                                                Václav K a l č í k

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno: 15. 1. 2020

Datum sejmutí: 25. 1. 2020

Zpět