Navigace

Obsah

Zpět

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd

Obecní úřad Újezd, 344 01 Domažlice

P o z v á n k a

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd, které se koná:

v sobotu 15. února 2020 od 19,00 hodin  

v hospodě na Stříbrnce.

 

Program:

1. Zahájení

2. Čerpání rozpočtu za rok 2019

3. Rozpočet na rok 2020

4. Plánované akce na rok 2020

5. Diskuse

6. Závěr

 

                                                                                                                                                                   Václav K a l č í k

                                                                           starosta obce

Vyvěšeno: 10. 2. 2020

Datum sejmutí: 16. 2. 2020

Zpět