Navigace

Obsah

Zpět

Zákaz odebírání povrchových vod

OZNÁMENÍ

Obecní úřad v Újezd,

na základě ustanovení

zákona č.. 254/2001 Sb., vodní zákon,

§ 6, odstavec 1 a 3,

upozorňuje občany na zákaz odebírání povrchových vod a to zejména z horního a dolního rybníka na návsi v Újezdě.

Odběrem dochází ke zhoršování odtokových poměrů s zhoršování podmínek pro chov ryb.

Vyvěšeno: 5. 7. 2019

Datum sejmutí: 21. 7. 2019

Zpět