Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník obce  Újezd
-------------------------------

Náklady podle zákona č. 106/1999 §17

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty


Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci :
- do jedné hodiny práce Kč 200,--
- za každou započatou 1/4 hodinu práce Kč 50,--.

Při podání žádosti o podání informace bude občan seznámen s předpokládanou
cenou za podané informace. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.Obec Újezd jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace.